Financie

Strojárska výroba a možnosti financovania

Strojárska výroba zaznamenáva neustály nárast. Možno ako jeden z mála odborov vykazuje predovšetkým v segmentoch automobilovej výroby a tiež výroby strojov a zariadení stály rast. Strojárska výroba ale nie je výnimkou a aj tomuto odvetviu sa nevyhýbajú komplikácie a nutnosť hľadania úspor. Spoločným problémom nových aj etablovaných strojárskych spoločností je vzrastajúci potreba úhrady potrebných výdavkov v krátkych termínoch, po ktorých ale nasleduje dlhý výrobný cyklus. Celú situáciu neuľahčujú dlhé lehoty splatnosťou na strane odberateľov strojárskych firiem. Ide prevažne o veľké spoločnosti, ktoré sa špecializujú na veľkosériovú kovovýrobu. Vyjednávanie dlhších splatností je veľmi často nutnosťou a je nutné aj akceptovať vyššiu cenu. Pri okamžitej platbe sa dnes ale ponúka aj príležitosť vyjednávať si zaujímavá skonta.

Factoring a oblasť strojárstva

Dlhá splatnosť odberateľských faktúr a v praxi často oneskorená splatnosť spôsobuje, že spoločnosti mávajú až 25% svojich ročných tržieb viazaných práve v neuhradených faktúrach. Výrazný tlak na celé cash flow firmy vedie k súčasnému javu, kedy sa firmy pri nedostatku financií obracia na banky, čo nie je vždy optimálne riešenie situácie. Hlavne pre nové začínajúce spoločnosti a firmy na bankovom limite nie je toto riešenie príliš efektívne. Factoring v tomto prípade prináša do spoločnosti finančné zdroje oveľa rýchlejšie. Deje sa tak bez limitov a zdĺhavého schvaľovania. Finančné zdroje sa tiež dajú využiť na nákupu nových vstupov a následnú realizáciu výrobného procesu. Potom je možné zvýšiť obrat a zisk danej spoločnosti. Prostredníctvom faktoringu sa prefinancuje vzniknuté pohľadávky. Na uhradenia týchto pohľadávok inak spoločnosť často čaká aj niekoľko mesiacov.

Hľadanie konkurenčných výhod

Práve factoring môže byť významným zdrojom pre získanie dôležité konkurenčné výhody. Pokiaľ má strojárenská spoločnosť možnosť vďaka prefinancovanie svojich pohľadávok ponúknuť svojim odberateľom dopytované dlhší termíny splatnosťou faktúr, čo je potom možné na úrovni 60 až 120 dní, príde dosť výrazne k zvýšeniu konkurenčnej výhody a šance presadiť sa práve u kľúčových odberateľov. Aj v dnešnej dobe je ale pre firmu veľmi dôležitý výber vhodného finančného partnera. Práve od financovania sa odvíja následné fungovanie a budúca prosperita celej spoločnosti. Factoring je novým nástrojom, ktorý môže byť kľúčovým bodom posunu spoločnosti vpred k zvýšeniu obratov a tržieb.