Pôžičky

Prečo nad nebankové pôžičkou váhať a všetko radšej preveriť?

Akokoľvek vyzerá nebankový úver na prvý pohľad lákavo, v skutočnosti musíte byť pri jej uzatváraní obozretní. Vždy si požičiavajte zodpovedne. O peniaze zažiadajte jedine v prípade, že máte premyslené pokrytie splátok pôžičky.

Na aké riziká je potrebné si u nebankových pôžičiek dať pozor?

Berte do úvahy termín splatnosti. U nebankových mikropôžičiek sú termíny veľmi krátke, obvykle do 30 dní. Voľte preto taký termín, u ktorého budete mať istotu, že dokážete peniaze včas poslať. Zistite si dopredu ešte pred uzatvorením pôžičky, či je možné prípadne predĺžiť jej splatnosť. Väčšinou to ide, ale než začne nabiehať predĺžená lehota, musíte zaplatiť poplatok.

Pozor na úžeru

Veľmi častým javom je bohužiaľ aj úžera. U niektorých nebankových pôžičiek si poskytovatelia diktujú neprimerane vysoké úroky. Takým ponukám sa preto vyhnite. Vždy si hľadajte nákupný úrokov u rôznych poskytovateľov a hľadajte tie najvýhodnejšie vyššie úrokov aj RPMN. V základnej orientácii vám pomôžu internetové porovnávače.

Dajte si pozor na zmluvu

zmluva o pôžičke musí bezpodmienečne obsahovať niektoré náležitosti. Patrí medzi ne aj výška úrokov a RPMN. Ak v zmluve uvedené nie sú, rozhodne ju nepodpisujte. Rovnako tak tu musí byť uvedená doba splatnosti. Ak ju zmluva neobsahuje, vystavujete sa riziku, že budete musieť pôžičku vrátiť na žiadosť veriteľa. Dostáva vás to do nevýhodného postavenia, pretože je len na jeho ľubovôli, kedy o peniaze požiada. Nikdy nepodpisujte nič, čo by vám nebolo vopred jasné. Ak nejakým ustanovením nerozumiete, pýtajte sa veriteľa.

Zistite si sankcie

Starostlivo si tiež v zmluve osvojte prípadné sankcie súvisiace s nesplácaním úveru. Ak sa dostanete do nepríjemnej situácie, keď hrozí, že sa vám nepodarí úver včas splatiť, hneď o tom informujte veriteľa. Snažte sa nájsť riešenie. Ak vyčerpáte možnosť predĺženia splatnosti, ponúka sa dohoda o splátkovom kalendári.