Podnikanie

História podnikania, prielom začal u automobiliek

Začiatky podnikania siahajú ďaleko do histórie. Spomeňme si napríklad na tzv. Barterové obchody, kedy dochádzalo k výmene tovaru za tovar. Barterový spôsob je využívaný dodnes. Okolo 7. storočia pred naším letopočtom sa začínajú ľudia stretávať s kovovými peniazmi, čo úplne zjednodušilo obchodovanie. Kovové peniaze tu predstavovali malé čiastočky kovu, ako boli napríklad zlato, striebro či meď, do ktorých panovníci razili rôzne obrazce či symboly a tak sa vlastne zaručili za ich pravosť. Ďalšie stáročia prinášajú veľký obrat. Okolo 17.storočí vznikajú prvé papierové bankovky. Obchod so vznikom papierových bankoviek rozčlenil teda na predaj a kúpu.

Vznik podnikov v českých krajinách

Veľkým a zásadným krokom v podnikaní sa pre slovenské krajiny stalo 19.storočia. Vtedy vznikajú tie najznámejšie podniky, ako boli napríklad – Laurin & Klement, čo bol predchodca dnes už svetovo známej značky Škoda alebo Prvá česká vzájomná poisťovňa, čo je dnešný Slovenská poisťovňa a ďalšie. Ale úplne unikátnym sa stal obuvnícky podnik Tomáša Baťu. Ten založil svoje podnikanie na nízkych cenách a na zvyšovanie produktivity práce, tzv. Fordová pásovou výrobou. A do dnešnej doby pôsobí táto značka na celosvetovej úrovni až v 68 krajinách sveta, s viac ako 5 000 predajní.

Podnikania od roku 1989

Keď sa povie podnikania, veľa z nás si vybaví zásadné rok, teda rok 1989, kedy dochádza k otvoreniu trhu. Vznikajú tu nové súkromné ​​podniky, nastáva úplný „bum“, kedy sa každý chce postaviť na svoje nohy. Ekonomika Českej republiky rapídne stúpa. Teda až do roku 1996, kedy sa začína prejavovať veľmi silná korupcia a rozkrádanie firiem, teda tzv.tunelování. K týmto problémom dochádza v dôsledku zle nastavených zákonov a noriem.