Financie

Ako chybujeme pri poistení domácnosti?

Prakticky denne ohrozujú našu nehnuteľnosť mnohé riziká cez prírodné katastrofy, za ktoré môže matička Príroda a nestálosť počasia, až po zlodejov, ktorí sú pomyselnými nevítanými hosťami. A keď si k tomu vezmeme, že nehnuteľnosť je záležitosť veľmi drahá, na ktorú šetríme a sporíme dlhé roky, chrániť ju je úplne logické. Dajte si však pri dojednávaní poistenia pozor na niekoľko vecí, ktoré by v budúcnosti mohli rapídne zmeniť scenáre pri schvaľovaní žiadosti o dané poistenie.

Nehnuteľnosť alebo domácnosť?

Poistenie je finančný produkt nejednej banky. A spravidla sa vzťahuje na rad rôznych vecí, ktoré máme vo svojom vlastníctve. Pri poisťovaní domova si dajte pozor na dve veci, a síce na poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. V praxi totiž hovoríme o dvoch odlišných veciach, ktoré treba rozlišovať.

Pokiaľ sa rozhodnete poistiť nehnuteľnosť, mali by ste si k tomu zároveň poistiť aj domácnosť. Zatiaľ čo poistenie nehnuteľnosti znamená, že si zriaďujete ochranu na dom, chatu alebo byt (po stavebnej stránke veci), poistenie domácnosti sa vzťahuje na domáce zariadenie čiže onú investíciu, ktorá je vo vnútri domova.

Na akú čiastku zjednávate poistenie?

Určiť, aká vysoká poistka je dostačujúca pre našu nehnuteľnosť, je veľmi ťažké. Nezriedka sa stáva, že nehnuteľnosť je buď podpoistená, alebo naopak prepoistená. V oboch prípadoch môžete byť veľmi zaskočení v okamihu, keď poistenie vyberáte, respektíve kedy žiadate o vyplácanie nejakého odškodného.

Aj preto je vhodné pri dojednávaní poistenia domácnosti zistiť, aká vysoká poistka je potrebná. Pomôžu odborníci z bánk, ale pre objektívne stanovenie ceny sa oplatí požiadať nezávislého profesionála, vďaka ktorému sa vyhnete ako spomínanému podpoisteniu domácnosti, tak prepoisteniu.

Aktualizujte zmluvy

Medzi zásadné chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri dojednávaní poistky na domácnosť, je, že sa spoliehajú na to, že jedna zmluva bude aktuálna po dobu niekoľkých rokov. Lenže zmluvy je nutné aktualizovať, ideálne ruka v ruke s tým, kedy sa budú meniť nejaké podmienky poisťovateľa.