Financie

Zriadiť si poistku na blbosť sa oplatí. Nielen vodičom pomôže

Každý človek by mal byť poistený. Spoločne s ním je nutné poistenie automobilu aj svojho domu, pretože matka príroda je nevyspytateľná a mnohokrát dokáže zničiť celú strechu (v tom najlepšom prípade). Okrem bežných poistiek sa tiež zriaďuje takzvaná poistka na blbosť, ktorú majú v obľube najmä vodiči. Poistka na blbosť sa totiž hodí vždy, keď omylom spôsobíte na cudzom majetku alebo zdraví škodu. Poistke na blbosť sa inak hovorí tak poistenie zodpovednosti z výkonu povolania a ako sme spomenuli, v obľube ju majú najmä tí, ktorí vo svojom zamestnaní riadi firemné vozidlá. 

Poistenie zodpovednosti z výkonu povolania je veľmi obľúbené, avšak každý pozná len zjednodušené vysvetlenie. Aby sme boli konkrétni, je potrebné si poistku na blbosť predstaviť. Jedná sa o poistku, ktorá sa vzťahuje na škody, ktoré boli spôsobené zamestnávateľovi zamestnancom pri plnení pracovného výkonu. Toto poistenie môžu uzavrieť tí, ktorí sú klasicky na hlavný pracovný pomer, ale aj tí, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce. 

Aj keď je poistka na blbosť veľmi obľúbená, ešte stále ju nemá drvivá väčšina zamestnancov. 

Poistka nie je len pre vodičov 

Mnohí ľudia sú toho názoru, že by si poistku mali zriadiť najmä vodiči, lenže tí nie sú jedinými, ktorým sa hodí. Ocenia ju aj iné profesie, napríklad stolári, sklári, dokonca aj automechanici alebo podobné profesie. 

Keďže žijeme v rýchlej a neopatrnej dobe, mnohí zamestnávatelia poistku na blbosť od svojich zamestnancov vyžadujú. Bojí sa totiž, že by sa s ich majetkom mohlo niečo stať, a kto to potom zaplatí? 

Zriaďujete si poistenie? Pozor na limity plnenia 

Pri zariaďovaní poistenia je potrebné zvážiť limity. Všetko sa však odvíja od konkrétnej práce, ktorú vykonávate, a od rizika nehody. Poistenie zodpovednosti môže prísť aj na niekoľko tisíc korún ročne. Majte ju však zriadenú kvalitne, aby v prípade nehody pokryla čo najviac škôd.