Financie

Výhody a povinnosti práce pri štúdiu

Väčšinou sa to stáva po maturitnom štúdiu, kedy sa absolventi snaží dostať na vysoké školy. Ak sa im pošťastí, môžu sa hneď cez dvojmesačné letné prázdniny vydať na svoju dlhú púť životom. Nájdu si nejaký byt, ktorý bude presne vyhovovať im a ich spolubývajúcim. Školu síce budú platiť rodičia, pretože mnohokrát chcú podporovať svoje deti na ceste za lepším vzdelaním a následne za lepšie prácou, vďaka ktorej by postupne deti začali splácať všetku rodičovskú investíciu do danej vysokej školy. Lenže samotné bývanie si deti väčšinou musí zaplatiť samy alebo sa tam samy musia rozhodne živiť. Na to ju rodičia už prispievať nebudú, pretože sú predsa len dospelí, a tak je na nich, aby si aj oni prišli na nejakú tú korunu do svojej vlastnej kapsy. A tak sa študenti vysokých škôl snažia uchytiť v nejakej práci, ktorá by ich napĺňala, bavila, ktorá by im vyšla v ústrety so štúdiom a následne by dokonca aj pomohla pri hľadaní práce po ukončení vysokoškolského štúdia. Lenže takáto práca popri štúdiu má aj svoje nevýhody, než len faktami, že efektívne využijete čas, budete mať nejakú tú korunu do vrecka a získate patričné ​​skúsenosti, ktoré vám budú možno môcť pomôcť aj do školy v rámci praxe.

Aké sú výhody práce pri štúdiu?

Ak si nájdete pozíciu, na ktorej je nutné zvyšovanie kvalifikácie na danú pozíciu, napríklad ako zamestnanec budete mať nárok na rad výhod, ktoré v sebe nesú potrebné možnosť plateného voľna alebo tiež odpočet z daní. To sú také základné výhody, s ktorými určite môžete počítať.

A čo nevýhody?

Medzi základné nevýhody patrí jednoznačne fakt, že zvládať prácu pri štúdiu je málokedy možné. Teda samotné štúdium je istou nevýhodou pri zamestnaní. Veľakrát sa nie je čomu diviť, keď študent opustí školu kvôli práci, ktorá ho napĺňa. To sa však stáva aj v opačnom prípade. Bohužiaľ vtedy študent robí chybu, pretože sa mu už taká ponuka tak skvelé naplňujúce práce nemusí nikdy ukázať.