Podnikanie

Vyhodnocovanie kampaní je dôležitý krok. Kedy s ním začať?

Začatie marketingovej kampane a zostavenie PPC reklamy je iba ten prvý krok vedúci k úspešnému dosiahnutiu vytúžených výsledkov. Aby ste sa však mohli radovať z požadovaného cieľa, bude to chcieť viac než len pridanie grafických prvkov na webové stránky. Dôležité bude aj vyhodnocovanie kampaní, bez čoho to nepôjde. Lenže kedy s týmto krokom začať, aby sme nepremárňovali ani jednu investovanú korunu?

Dajte tomu čas

Najmä mnoho nedočkavých jedincov by bolo najradšej, keby mohli svoju reklamnú kampaň vyhodnotiť už za jeden jediný deň. A mnohí sa bohužiaľ k tomuto kroku tiež uchyľujú a zbytočne „šťúrajú“ do práve učiacej sa propagácie.

Každý skúsený markeťák vám povie, že vyhodnocovať kampaň po jednom jedinom dni – to je nezmyselné. Je nutné tomu dať čas, ak chcete manipulovať s relevantnými výsledkami a odrážať sa od nich, aby sa dosiahol vytúžený cieľ. Odrazovým mostíkom by mal byť zhruba týždeň, ktorý vyhodnotí rôzne správanie zákazníkov v odlišné dni.

TIP: Začnite PPC auditom, ktorý nájde základné chyby a rezervy v reklamnom účte.

Pri sledovaní výsledkov z uplynulého týždňa berte do úvahy aj cyklus, v ktorom sa pravdepodobne zákazník nachádza (nákupné cykly máme konkrétne tri), ďalej tiež návštevnosť webovej stránky a to, aká vysoká návštevnosť podľa odporúčaní musí byť, aby sa konečne dosiahla vytúžená konverzia.

Čo robiť, keď kampaň nezodpovedá predstavám?

Samozrejme vecí, ktoré sa majú a musia brať do úvahy pri vyhodnocovaní kampane je viac ako dosť. Pokiaľ však pri svojom vyhodnocovaní zistíte, že kampaň práve nezodpovedá vašim predstavám a cieľom, odporúča sa zamerať na niekoľko vecí – napríklad na to, či sú kľúčové slová skutočne relevantné a nie sú napísané napríklad zle. Veľmi často býva problém práve v prekliku alebo zle napísanom slove.

Sledujte aj to, ako je reklama napísaná, prípadne či sú návštevníci, na ktorých v reklame cielite, naozaj relevantné.