Podnikanie

Trvalé bydlisko na úrade. Ako zmeniť?

Každý z nás má iba jednu adresu trvalého bydliska. Z niekoľkých dôvodov môže dôjsť k tomu, že sa naša adresa trvalého bydliska presunie na úrad. Čo to znamená?

Len jedna jediná adresa

Trvalé bydlisko máme vždy nahlásené len na jednej jedinej adrese. Nie je pritom možné ich len tak ľahko zrušiť. Súčasne nie je možné požiadať obecný alebo mestský úrad o to, aby sme si tu nechali napísať trvalé bydlisko. Tento postup vám nebude povolený. Možnosť, ako získať trvalé bydlisko na úrade, je napríklad situácia, keď majiteľ bytu, v ktorom bývate, požiadal o zrušenie vášho trvalého bydliska.

Ako sa na úrad môžete dostať

V prípade, že sa majiteľ bytu zaujíma o to, aby ste tu už nemali svoje trvalé bydlisko, musí na úrad nahlásiť, že sa v jeho byte už po najmenej trojmesačnú dobu vôbec nezdržujete. Tento fakt je vo väčšine prípadov nutné doložiť napríklad čestným vyhlásením. Úrad na základe tejto žiadosti majiteľa bytu pristupuje k zrušeniu vášho trvalého pobytu na danej adrese. V tejto dobe by ste mali nahlásiť novú adresu. Pokiaľ nie je úradu známe, kde bývate, uvedie ako adresu vášho trvalého pobytu adresu úradu.

Exekúcia a trvalý pobyt na úrade

Ľudia si mylne predstavujú, že pokiaľ majú trvalú adresu na úrade, exekúcia na nich nemôže. To je však samozrejme veľký omyl. Exekútor totiž disponuje právom prikročiť k zabaveniu majetku, ktorý k vám patrí. A to v podstate kdekoľvek, kde sa nachádzate. Nejedná sa teda o obmedzenie iba na vaše trvalé bydlisko. Exekútor môže prísť kdekoľvek, kde sa nachádza speňažiteľný majetok, ktorý môže odobrať. To je dobré vedieť aj v prípade, že sa sťahujete s niekým, kto má dlhy.

Prípadné trvalé bydlisko na úrade o niečo sťažuje komunikáciu s úradmi. Predsa len je potrebné si pravidelne vyzdvihovať poštu, na čo mnoho ľudí zabúda. Dátová schránka môže byť jedným z účinných riešení, ako nastaviť komunikáciu s úradmi správne.