Financie

Rodičia svojim deťom sporia, otázkou je koľko?

Rodičia sa stávajú skutočne zodpovednými. Drvivá väčšina z nich sporí svojim deťom, čo je fantastické. Mnohí rodičia si myslia, že sporiť svojim deťom nemá cenu, ak sa bude jednať o malé sumy, ktorá sa bude odkladať čo mesiac. Lenže ako sa dieťa dostane do osemnásteho veku, každá sto korún, ktorú ste čo mesačne odložili, sa premietne do obrovské sumy, ktorú za osemnásť rokov naspoříte. Veď osemnásť rokov – to je dlhá doba. Ak by sme mali povedať, koľko rodičia v dnešnej dobe sporí svojim deťom, zostali by sme na sume 500 korún. To nie je vôbec málo. 

Podľa aktuálnych prieskumov možno povedať, že tri z štyroch slovenských rodičov svojim deťom sporia. Je to skvelé, pretože takéto sporenie pomôže v budúcnosti nielen deťom, ale aj samotným rodičom, ktorí napríklad budú postrádať peniaze na vysokú školu. Z respondentov zhruba tri pätiny odkladajú peniaze pravidelne, konkrétne sa jedná o päťsto korún mesačne. 

Prieskum, z ktorého spomínaná dáta vyplývajú, má na starosť agentúra STEM / MARK, ktorá výskum spracovala pre spoločnosť ČSOB. V prieskume bolo oslovených nad šesťsto rodičov detí, ktoré ešte nedosiahli osemnásteho veku. 

Kedy začínajú rodičia sporiť svojim deťom? 

Z prieskumu tiež vyplýva, že rodičia svojim deťom začínajú sporiť zhruba v ich troch rokoch. Mnohí rodičia to robia tak, že do šiestich rokov sa snažia deťom hádzať niečo málo do prasiatka, v neskoršom veku pre nich volí finančné produkty, ktoré sa ponúka ich poisťovne či banky. Až deti dosiahnu trinástich rokov, je možné využiť aj iné spôsoby ukladania peňazí, a to konkrétne detské bežné účty či podobné produkty. 

Aké produkty rodičia najčastejšie volia? 

Otázkou je, aké produkty sú u rodičov najatraktívnejšie. Medzi najatraktívnejšie produkty sa jednoznačne radí stavebné sporenie, kam ukladá peniaze väčšia polovica respondentov. Tretina rodičov volí sporiaci účet, zhruba štvrtina uzatvára životné poistenie.