Podnikanie

Pravidlá, vďaka ktorým budete riadiť svojho šéfa

Za svojho šéfa väčšinou nemôžeme, šéfovia vie byť prísni, ale na druhú stranu tiež úprimní a niekedy až milí. Každý vo svojom zamestnaní vychádza so svojím nadriadeným inak, ale všetci môžu využiť niekoľko zásadných pravidiel, ktoré môžu takzvane „riadiť šéfa“, aby vás ako zamestnanca hodnotil trochu lepšie. Aj keď je teda pravdou, že za svojho šéfa nemôžeme, že jeho správanie ani nemožno predvídať, je tu pár pravidiel, vďaka ktorým s ním môžete dobre vychádzať a na základe ktorých vás bude hodnotiť oveľa lepšie ako doteraz. 

Snažte sa porozumieť potrebám nadriadeného 

Aby ste získali dôveru nadriadeného, mali by ste sa snažiť porozumieť jeho potrebám. Pokiaľ chcete mať dobré vzťahy so svojím šéfom, pochopte jeho potreby a snažte sa porozumieť jeho prianím aj obavám. Ak sa vám podarí v ňom vzbudiť pocit, že mu rozumiete, zrazu bude rast jeho dôvera k vám a a budete hneď lepšie hodnotení. 

Samozrejme nemyslíme tým to, aby ste sa stali takzvanými „vlezdoprdelkami“. Myslíme tým, aby ste sa ho snažili pochopiť a porozumieť mu, na druhú stranu musí vidieť, že práca, ktorú odvádzate, je hodná lepšieho ohodnotenia. 

Poďakujte mu za pomoc 

Máloktorý zamestnanec to robí, väčšina zamestnancov si myslí, že je šéf len kritizuje, ale ten v skutočnosti skôr pomáha. Ak vám šéf ponúkne pomocnú ruku, využite ju a oceňte jeho pomoc, poďakujte mu. Rovnako tak môžete oceniť aj prístup k inému problému alebo k inému zamestnancovi. 

Navrhujte riešenie, nesťažujte si 

Ak budete za nadriadeným chodiť neustále s problémami, na ktoré si budete sťažovať, nebudete patriť medzi obľúbencov a nebudete kladne hodnotení. Radšej prichádzajte s možnými riešeniami situácií, ktoré on sám vyriešiť nemôže.