Financie

Práca na čiastočný úväzok je čoraz častejšia

Bez práce by to v dnešnej dobe skutočne nešlo. Tí, čo patria medzi nezamestnaných, to majú v živote pekne ťažké. Väčšinou sa ľuďom nechce chodiť do zamestnania, ktoré ich nebude baviť, preto volí radšej cestu podnikania, ktorá je plná nástrah a úskalia. Podnikanie je vlastne akýmsi stálym rizikom. Počas pôsobenia podniku sa však riskovanie stane akúsi istotou, bez ktorej nie je možné byť. Následne sa dočkáte aj ziskov.

Problém s prácou ale nastáva vo chvíli, keď napríklad samotné ženy v domácnosti majú dieťa. Samoživiteľky si nemôžu dovoliť žiť iba z materskej, preto hľadajú nejaké čiastočné zamestnanie, ktoré by im pomohlo s aktuálnou situáciou. Čo si predsa budeme rozprávať, materská je takmer mizivá pre samoživiteľky. A aby sa tieto mamičky zadĺžili – to neprichádza do úvahy.

V poslednej dobe sa mimo podnikania veľa ľudí zaujíma práve o prácu na čiastočný úväzok. Ak by zamestnávatelia ponúkli aj prácu z domova, tzv. homeoffice, boli by občania Česka oveľa šťastnejší. Aj tento typ práce je totiž veľmi obľúbený, a to najmä u, už spomínaných, mamičiek s deťmi. Majú totiž čas sa venovať dieťaťu, ale aj domácnosti. Chce to vždy len dobre rozplánovať si prácu, ktorú máte za daný deň stihnúť. Podľa štatistík by túto verziu práce uvítalo tridsať percent Čechov. Na pozície so sľúbeným homeofficom sa hlási dvojnásobok. Tieto miesta však ponúkajú len päť percent firiem na území Českej republiky. Čísla sú teda značne v nepomere, ale možno sa v budúcnosti daná situácia s týmito domácimi kanceláriami zlepší.

Limitované sú ale aj práce na čiastočný úväzok, ktorý uprednostňujú najmä študenti, nielen mamičky na materskej dovolenke. Zohnať tento úväzok je ale veľmi ťažké. Celkovo v Česku pracuje na tento úväzok iba šesť percent žien. V Európskej únii bol tento priemer vyhodnotený na tridsaťdva percent. Najviac týchto miest a pracujúcich ponúklo však Holandsko.