Financie

Poistenie bytu či domu nepodceňujte

Tiež si hovoríte, že bývate v bezpečnej štvrti, žiadny rybník ani rieka okolo vás nie sú, so susedmi vychádzate, tak prečo by ste mali riešiť niečo ako poistenie bytu či domu? Nič sa vám predsa nemôže stať. Koľko ľudí si toto už myslelo, a potom im zostali oči pre plač a otázky, prečo sa predsa len nepoistili. Buďte o krok napred a nerobte rovnakú chybu. Prečo je poistenie také dôležité?

Poistiť môžete domácnosť aj nehnuteľnosť

Keď sa povie poistenie majetku, ukrývajú sa pod tým v súvislosti s poistením bytu hneď dve poistenia, ktoré si môžete dojednať.

Poistenie nehnuteľnosti, ktoré sa vzťahuje na stavbu ako takú, jej múry, strechy, stropy, okná, ale aj na bazén, kôlňu alebo inú vedľajšiu stavbu.
Poistenie domácnosti chráni to, čo máte vo vnútri domu alebo bytu, teda nábytok, elektrospotrebiče, knihy, šperky, peniaze, osobné veci, športové potreby, ale aj stavebné súčasti, ako je napríklad podlaha, maľby, kuchynská linka atď.
Viete, že aj keď ide o dve rôzne poistenia, v niečom sa aj prelínajú? Keď nebudete vedieť, čo kam patrí, môžete využiť jednoduchú pomôcku. To, čo zostane, keby ste byt alebo dom obrátili hore nohami, to patrí do poistenia nehnuteľnosti. To, čo sa vysype, to patrí do poistenia domácnosti.

Proti akým rizikám vás poistenie chráni?

Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti vám poskytnú kompletnú ochranu proti dopadom škôd spôsobených vandalmi, krádežami alebo živlami. Poistiť môžete trvalo obývanú domácnosť, aj tú rekreačnú, môže ísť o rodinný dom, bytový dom, jednotku v bytovom dome aj chatu alebo chalupu.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na živelné riziká ako je požiar, úder blesku, náraz vozidla, víchrica, vytečenie vody z akvária a pod., dojednať si môžete aj pripoistenie proti odcudzeniu, vandalizmu, povodeň a záplavu, od veci nie je ani poistenie zodpovednosti v bežnom živote, ktoré sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti, často vrátane zvieracích kamarátov.

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na živelné riziká, podľa svojho uváženia sa môžete pripoistiť aj proti odcudzeniu stavebných súčastí, vandalizmu, povodni či záplave, spolu s poistením nehnuteľnosti sa dá uzavrieť aj poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti. Keby napríklad spadla z vášho domu časť strechy a niekomu spôsobila ujmu na zdraví, plniť bude v takom prípade poisťovňa.

Ako správne poistiť byt?

Keď príde na poistenie bytu, dosť záleží na tom, o aký typ bytu ide.

  • Kto býva vo vlastnom, ten sa môže rozhodnúť, pre aké poistenie sa rozhodne, poistenie domácnosti, poistenie nehnuteľnosti aj poistenie zodpovednosti sa ale môžu hodiť. Nikdy neviete, čo vás stretne.
  • Keď bývate v nájme, najskôr vám prenajímateľ uloží v nájomnej zmluve povinnosť dojednať si poistenie domácnosti aj poistenie zodpovednosti.
  • Bývate v družstevnom byte? Potom by poistenie malo dojednať družstvo.
  • Ste spoluvlastníkom bytu? Potom si môžete poistiť iba svoj spoluvlastnícky podiel. V takom prípade by sa na poistení mali dohodnúť všetci vlastníci.

Náš tip na záver: Poistenie bytu niečo stojí, kto chce to najvýhodnejšie za čo najlepšiu cenu, ten si môže ponuky poisťovní porovnať online a vybrať to pravé. Zaberie to len pár minút, nikam nemusíte chodiť, a úspora? Tá poteší.