Podnikanie

Nástroje, ktoré môžu podnikatelia využívať

Veľa podnikateľov už prišlo na to, že sa oplatí mať svoju vlastnú mobilnú aplikáciu, ktorú budú ponúkať svojim zákazníkom. Avšak existujú aj mobilné aplikácie, ktoré sa dajú používať vo vnútri podniku, pretože zlepšujú komunikáciu medzi spolupracovníkmi a efektivitu práce. Pokiaľ si pripočítame aj rýchlu komunikáciu so zákazníkmi a rýchle riešenie ich problémov, sú spoločnosti oveľa viac konkurencieschopné. Aké nástroje sa dajú v podnikaní používať?

ERP systémy

Tieto aplikácie umožňujú vytváranie alebo aj úpravy objednávok, faktúr aj účteniek. Je v nej zahrnutá zákaznícka databáza, ktorá obsahuje všetky dôležité údaje o zákazníkovi – vrátane toho, kam ich môžeme v prípade potreby kontaktovať. Tieto systémy ale ďalej obsahujú aj databázy tovaru s fotografiami, košík, dokumenty, ktoré je možné vytlačiť, šablóny dokumentov, správa dodávateľa a mnoho ďalšieho.

Doprava a logistika

Tiež aplikácie, ktoré pomáhajú optimalizovať trasy, plnenie objednávok a obsahujúce inventár, sú pre spoločnosti veľmi prospešné.

Finančný priemysel

Tu sú aplikácie, ktoré spravujú mobilné bankovníctvo. Môžete ľahko kontrolovať zostatok na účte, vykonávať okamžité prevody platieb, otvárať nové vklady. Spravovať tu môžete aj svoje pôžičky – napríklad splácanie, zostávajúce vyššie a podobne.

Systém riadenia výroby

Súčasťou aplikácií, zameraných na riadenie výroby je správa dokumentácie, kontrola a hlásenie stavu výroby, objednávky alebo aj jednotliví zamestnanci.

Akcia

Tu môže ísť o nástroje, ktoré sa využívajú vnútropodnikovo aj navonok. Môžete tu oznamovať konferencie, festivaly, kultúrne podujatia, workshopy ale množstvo iných akcií. Tiež meniť jednotlivo zverejnené akcie je veľmi jednoduché.

Poisťovňa

Prostredníctvom týchto aplikácií je možné registrovať sa v poisťovni, kde ste poistenie (vy alebo vaša spoločnosť). Vďaka tomuto odpadá rad nepríjemných činností, ktoré sú spojené s návštevou pobočky. To môže byť totiž veľmi časovo náročné. Aplikácie môžete využiť na nahlásenie poistných udalostí, čerpanie špeciálnych programov a niekoľko ďalších činností.