Podnikanie

Na čo si dať pozor, ak chcete podnikať na materskej dovolenke

Pokiaľ si na materskej a rodičovskej dovolenke nájdete chvíľku času, ktorý by ste radi nejako produktívne využili, najskôr už vás napadlo pustiť sa do podnikania. Myšlienkami sa aspoň na chvíľu odpútate od domácnosti a detí, a ešte prilepšíte rodinnému rozpočtu. Musíte si ale zistiť, aké povinnosti treba spĺňať, aby ste sa nedostali do problémov.

Iné pravidlá pre zamestnankyne a SZČO

Ak ste na materskú dovolenku nastúpili zo zamestnania, môžete začať podnikať prakticky okamžite. Pokiaľ ste ale podnikali ešte pred materskou a poberáte peňažnú pomoc v materstve, môžete podnikať jedine prostredníctvom inej osoby. Pri poberaní rodičovského príspevku môžete podnikať neobmedzene.

Veľa mamičiek sa domnieva, že nemusia svoje príležitostné obchody hlásiť na úrady a zriaďovať si živnostenský list. Akonáhle ale činnosť vykonávate opakovane a inzerujete ju, jedná sa o podnikanie, ktoré musíte hlásiť, aj keby ste si zarobili len pár stoviek mesačne. Pokiaľ teda kamarátkam občas vyrobíte náramok, dá sa to považovať za príležitostnú činnosť. Akonáhle ale svoje výrobky publikujete na internete so zámerom ich predať, musíte sa hlásiť na živnostenskom úrade.

Na materskej je podnikateľská činnosť vždy vedľajšia

Počas poberania peňažnej pomoci v materstve a rodičovského príspevku je vaša podnikateľská činnosť automaticky braná ako vedľajšia, takže zálohy na zdravotné a sociálne poistenie sa budú vypočítavať z vášho zisku. V prvom roku podnikania navyše zálohy nebudete platiť vôbec. Budete ale musieť podávať prehľady a daňové priznania.

Ak ste na materskú dovolenku prešli z podnikania a nechcete počas rodičovskej dovolenky v činnosti pokračovať, musíte podnikanie prerušiť. Túto zmenu oznámite na živnostenskom úrade, zdravotnej poisťovni a na odbore sociálnej starostlivosti. Ak to neurobíte, nebudete ušetrenie podávania prehľadov a mohla by vás dokonca čakať pokuta plynúca z neplnenia povinností podnikateľa.