Podnikanie

Kontakty a komunikácia sa nesmie stať ľahostajnosťou

Podnikanie a samotný podnik je založený na jednom celku. Iste to vidíte, aj keď nevlastníte žiadnu spoločnosť. Nápad a majiteľ nápadu – to je základ, vďaka ktorému je možné dosiahnuť veľké a slávne firmy. Potom (ako príde samotná realizácia) je potreba urobiť nespočet krokov. Medzi ne patrí rozhodne prieskum trhu a následná analýza toho, či majú potencionálny klienti o daný produkt záujem. Ak všetko smeruje k tomu, že firma bude naozaj fungovať v zelených číslach, nič nebráni jej realizáciu.

V tomto okamihu sa z firmy stáva onen celok. Pre podnikateľov a majiteľov tzv. „Druhá rodina“. Je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o zamestnancov, o ich nadriadených, o kontakty – všetko spoločne tvoria spoločnosť. Bez vzájomného rešpektu a učenie sa od seba nemožno vybudovať nič než skládku.

Veľký dôraz by sa mal dávať na komunikáciu. Ak je zlá, aj vzťahy vo firme či mimo nej sú zlé. A udržiavanie kontaktov je pre majiteľa podniku naozaj dôležité.

Kontakty zaručujú nielen dobré partnerstvo, ale aj priateľstvo

Neberte svojich obchodných partnerov, odberateľa či dodávateľa len ako niekoho, s kým firma ľahko funguje. Vážte si ich ako svojich priateľov. Poväčšine to priatelia aj sú, veď aj na obchodných schôdzkach nehovoríte len o spoločnom obchodu. Ak ich budete mať za priateľov a oni budú zdieľať rovnaké pocity, nevzniknú spory a nebudete sa musieť báť o budúcej zrušenie vašej spolupráce. Ak sa spriatelíte so svojimi partnermi, budete mať zaručené aj férové ​​jednanie.

Zmena v podniku, nie v komunikácii

Často vám rôzne partnerstva ale aj vaši zamestnanci dodajú impulz k akejsi zmene, ktoré môžete urobiť. Žiadna zmena by sa však nemala týkať dobrej komunikácie so všetkými ľuďmi vo vašom celku, teda v spoločnosti. Aj keď sa rozhodnete k akémukoľvek radikálnemu kroku, s ktorým príde veľká zmena, nech potom nezasahuje do vzťahov vás a vašich partnerov a zamestnancov.