Podnikanie

Kolísajúce meny a ich dopady na ekonomiku

Kurz zloty alebo kurz eura sa neustále mení. Samozrejme kolíšu aj iné meny ostatných štátov. Napríklad dolár je aktuálne najsilnejší vo svojej histórii. Mnoho ľudí však meniace sa kurzy mien sleduje dlhodobo bez toho, aby si uvedomovali, ako konkrétne mena ovplyvňuje našu ekonomiku. Poďme si uviesť niekoľko príkladov.

Obchod so službami a tovarom

Meny sú faktorom, ktorý stojí, ovplyvňuje a formuje menovú politiku krajiny. Neustále kolísanie, respektíve úpravy úrovne meny môžu mať vplyv na rad aspektov, ktoré sa následne podieľa na ekonomike našej krajiny.

Napríklad môžu meniace sa, respektíve kolísajúce meny ovplyvniť obchod so službami a tovarom. Aspekt sa týka predovšetkým medzinárodného obchodu a importu, respektíve exportu. Slabšia mena bude stimulovať export a urobí import drahším. Tým sa zníži deficit alebo sa naopak zvýši prebytok výkonovej bilancie.

Naopak silnejšia mena môže znížiť vývoznú konkurencieschopnosť a import sa tým pádom urobí lacnejšie. Vo finále to spôsobí, že deficit výkonovej bilancie bude zvyšovať alebo znižovať prebytok.

Hospodársky rast

Ďalšia vec, ktorú kolísajúce meny ovplyvňujú, je samozrejme hospodársky rast, respektíve hrubý domáci produkt. Môže sa priamo ovplyvniť spotreba a spotrebiteľské výdavky, ktoré sú tou najväčšou zložkou ekonomiky štátu (nielen Českej republiky, ale prakticky každého štátu).

Hospodársky rast a jeho aktuálne ovplyvnenie kolísajúcimi menami možno zistiť pomocou matematických vzorcov, ktoré sú k dohľadaniu inde na internete.

Toky kapitálu

V neposlednom rade môžu kolísajúce meny ovplyvniť aj toky kapitálu, najmä toho zahraničného. Zahraničný kapitál bude chcieť prúdiť do krajín, ktoré majú silnú vládu aj dynamickú ekonomiku, a predovšetkým stabilnú menu. Ak v danej krajine nebude mena stabilná, tok zahraničného kapitálu sa môže vo veľkej miere obmedziť. Zahraniční investori môžu byť odradení, môže dôjsť k znehodnoteniu meny, prípadne k ďalším podobným scenárom.