Podnikanie

Čo hľadajú mladí ľudia? Prácu alebo výzvy?

Ak sa spýtate študenta strednej školy, čo by chcel po škole robiť, kam si bude dávať prihlášku na vysokú či podobne, pokiaľ sa nejedná o študenta gymnázia, potom vám väčšinou odpovie to, že netúži ísť na vysokú školu, či sa teda netúži stať doktormi alebo inými špecialistami, u ktorých je vysoká škola nutnosťou. U iných odborov však v dnešnej dobe nie je tým najnutnejším to, že budete mať vyštudovanú vysokú školu. Mnoho zamestnávateľov na to ani nehľadí – snaží sa väčšinou o to, aby získali takých zamestnancov, ktorí budú mať nápady a akési výnimočné vlastnosti. Skrátka dbajú na to, aby si nevzali do svojho podniku iba niekoho, kto má písmenka pred menom, ale niekoho, kto má aj v hlave niečo, čo nejde zaplatiť.

Preto sa rad študentov stredných škôl začína obzerať skôr na životné výzvy, než aby si hľadala zamestnanie či šla na vysokú školu. Vďaka tejto aktivite študentov sa tak konajú aj najrôznejšie prieskumy, ktoré sa zameriavajú na získanie informácií o tom, čo práve ľudia od zamestnávateľov očakávajú, pretože spoločnosti si v dnešnej dobe, keď je ľudí nedostatok, už nemôžu iba diktovať svoje podmienky, ale musí sa snažiť im vyjsť v ústrety. Preto sa zamerali hlavne na mladých ľudí, ktorí napríklad sú ešte len na strednej škole v poslednom ročníku, aby boli potom pripravené na to, až budú mať po maturite. Musí im vedieť a vedieť, čo ponúknuť.

Nehľadá sa práce tak, ako ju hľadali rodičia

V poslednej dobe sa prichádza na to, že deti vidia vo svojich rodičoch síce rešpekt, ale nechcú žiť životom, akým žijú oni, pokiaľ teda bežne pracujú a neplní svoje sny. Netúži chodiť do zamestnania, ktoré ich nebaví a nenapĺňa. Túži radšej po niečom trochu inom. Túži nie po práci v tom pravom slova zmysle, ale hlavne po výzvach ako takých. Prácu v zaujímavých odboroch so zaujímavými podmienkami tak volia zhruba sedemdesiat percent z nich. Pre šesťdesiat percent je dôležité hlavne zladenie práce a voľnočasových aktivít, preto volia flexibilnú pracovnú dobu. Kariérny postup je tiež jedna z najdôležitejších podmienok.