Financie

Čo je to recesia

Zo všetkých strán počúvame, že sa Česká republika dostáva do stále väčšej recesie. Tento ekonomický pojem je stále viac skloňovaný a je pravdou, že sa nás do istej miery bude týkať. Takzvaný pokles ekonomickej aktivity je však neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho cyklu. A či sa nám to páči alebo nie, musíme mu čeliť. Žiaľ, súčasná generácia tomu čelí vôbec prvýkrát a nedokáže teda tento pojem presne definovať.

Recesia a jej definícia

Pokiaľ by sme teda mali byť konkrétne a povedať, čo to ekonomická recesia v skutočnosti je, povieme, že sa jedná o pokles reálneho hrubého domáceho produktu, a to počas dvoch a viac po sebe idúcich štvrťrokov. Pokiaľ sa hrubý domáci produkt dostáva pod desať percent, nastáva depresia A ak tento pokles trvá dlhšie ako štyri po sebe idúce štvrťroky (čiže dlhšie ako jeden rok), môžeme s pokojným svedomím hovoriť o takzvanej ekonomickej kríze.

V rámci tohto javu môže dôjsť aj k výraznému zvýšenej nezamestnanosti alebo všeobecnému poklesu výstupu ekonomiky. Ekonomika sa po svojom vrchole dostáva na pomyselné dno, začína spomaľovať a je potom len otázkou času, kedy dôjde k odradeniu od dna.

Koho recesia najviac postihuje?

Ponúka sa otázka, koho recesia vo výsledku vlastne najviac postihuje. Sú to predovšetkým také odvetvia, ktoré nie sú pre spoločnosť potrebné. Cestovný ruch, zábavný priemysel, ale aj zážitkové spoločnosti môžu v rámci klesajúcej recesie trpieť výraznými stratami. Hovoríme aj o gastronomických podnikoch, kam ľudia v čase krízy tiež nechodia.

Naopak koho to príliš nepostihne sú odbory venujúce sa marketingu. Na marketingu sa totiž šetriť nevypláca, a to ani v čase krízy, keď sa spoločnosti bijú o pozornosť zákazníka, ktorého dopyt prakticky po všetkom je pomerne malý.

Inflácia ide s recesiou ruka v ruke

S recesiou je tiež veľmi často spájaná inflácia, respektíve v súčasnej dobe je s ňou veľmi spájaná. V skutočnosti jeden ekonomický jav bez druhého neexistuje a tak sa k tomu musí pristupovať. Inflácia je označenie všeobecného rastu cenovej hladiny tovaru aj služieb.