Pôžičky

Čo je to negociačný úver?

Úverov dnes existuje celý rad. Ľudia sa najčastejšie stretávajú so spotrebiteľskými úvermi, o ktoré žiadajú dnes a denne. Záujem rastie aj o hypotekárne úvery, ktoré tiež nemusíme nijako predstavovať. Existujú však tiež takzvané negociačné úvery, s ktorými sa môžete stretnúť len zriedka, napriek tomu sa s nimi stretnúť môžete. Možno sa pýtate, čo to negociačné úver je. Pre odpoveď netreba chodiť ďaleko.

Čo je to negociačný úver?

Ako už bolo spomenuté, vo finančnom svete existuje celý rad úverov, niektorým z nich ani nemusíme rozumieť. Jedným takým úverom je negociačné úver, ktorého správnu definíciu nepozná ten, kto s ním neprichádza do kontaktu denne.

Pokiaľ hovoríme o vyjednávacím úveru, hovoríme o eskontu zmeniek vývozcu vystavených na dovozcu, kedy eskontující bankou je banka buď vývozcu, alebo banka v inej krajine. Iniciatíva samotného eskontu však leží na samotnom dovozcovi, ktorý ju celú sprostredkuje a ktorý zorganizuje aj bankové spojenie eskontu zmeniek vystavených na neho alebo prípadne vystavených u dodávateľa negociačné banky.

Kde sa s vyjednávacím úverom môžete stretnúť?
Ako sme spomenuli, s vyjednávacím úverom sa nestretnete bežne. Stretnúť sa s ním môžete predovšetkým v zahraničnom, medzinárodnom obchode.

Okrem dovozca hrá úlohu aj takzvaná negociačné banka, ktorá je bankou odkúpenie zmenku.

Ako to celé funguje?

Pokiaľ má dovozca záujem o tovar a chce zaplatiť zmenkou, kontaktuje teda negociačné banku a prerokuje takzvaná eskont zmenky. Banka informuje vývozcu, ktorý tovar dopraví, predloží po tom dokumenty o tovare a banka mu potom preplatí zmenku. Až dovozcovia tovar príde, v deň splatnosti zmenku zaplatí a dostane dokumenty o tovar od banky.

Základom celého fungovania negociačného úveru je takzvaný poverovacie list, ktorým dovozca poverí banku, aby vykonala túto operáciu. Tá bude následne informovať o poverení aj vývozca tovaru.