Pôžičky

Čo je to lombardní úver?

Zjednávate si úver? Možno ste sa stretli s takzvaným požičaní úverom. Druhov úverov je síce veľa, avšak tento sa vám svojím názvom rozhodne vryje do pamäti. Ak ste sa s týmto úverom stretli, poznáte jeho definíciu?

Lombardným úverom sa rozumie úver, ktorý je krátkodobý. Väčšinou je zaistený zástavou hnuteľných vecí, ako sú cenné papiere, šperky alebo aj drahé kovy či určité komodity. Takzvaný lombardní úver je poskytovaný centrálnou bankou komerčným bankám.

Prečo je to lombardní úver?

Zaujímavé je práve opísané alebo meno. Prečo je lombardní úver lombardní? Je pomenovaný po Lombardii, odkiaľ pochádza Longobardi (anglicky Lomards). Tí boli už v dávnom stredoveku veľmi známymi bankári. Po nich je pomenovaný nielen tento úver, ale aj londýnska ulica, takzvaná Lombard Street.

Viac o požičaní úvere

Lombardná úvery sú zabezpečené cennými papiermi. Jedná sa o krátkodobý úver, ako už bolo spomenuté, so splatnosťou do jedného roka. Najčastejšie však býva poskytovaný na dobu troch mesiacov.

Ak sa rozhodnete dohodnúť si takzvaný lombardní úver, podpíšete zmluvu o úvere s bankou. Avšak s tým tiež musíte podpísať aj zmluvu o prevode cenného papiera na nehnuteľnosť na zabezpečenie pohľadávok veriteľov. Keď banka dostane akúkoľvek zástavu od zákazníka, klient týmto poskytuje banke právo na všetok prenesený a budúcnosti prevedený majetok. Banka má zrazu právo predať zastavený majetok, ak by klient nesplnil svoje záväzky.

Samozrejme podmienky medzi bankou a klientom stanovujú spomínané zmluvy, ktoré je dobré si dopredu pozorne prečítať.

Aký vysoký môže byť lombardní úver?

Ponúka sa tiež otázka, ako vysoký môže lombardní úver byť. To vždy závisí na kvalite zástavy čiže na druhu cenných papierov. Tiež sa to odvíja od zložitosti ich uvedenia na trhu alebo na dobe splatnosti.