Financie

Čo je to hotovostný vankúš?

V súčasnej dobe Koronavirové krízy sa snaží každý druhý človek šetriť. Kým niektorí prišli o prácu a nemajú na vybranú, iní zistili, že bez peňazí by sa veľmi skoro mohli tiež ocitnúť. A živoriť alebo byť v strese z toho, že nemáme dostatok financií, tomu sa chce každý vyhnúť. Našťastie spôsobov, ako niečo usporiť, je celá kopa. Napríklad je možné vytvoriť si takzvaný hotovostné vankúš. Lenže čo sa týmto hotovostným vankúšom vlastne myslí?

Čo je to hotovostné vankúš

Pokiaľ hovoríme o hotovostným vankúšmi alebo o takzvanom vankúši hotovosti, hovoríme o núdzovom fonde, ktorý si tvoríme pre prípad núdze alebo pre prípad mimoriadnych udalostí. Ide o fond, ktorého cieľom je pokryť prípadné životné náklady v prípade, že dôjde k výpadku príjmov. Hotovostné vankúš však slúži okrem iného aj na pokrytie nepredvídaných výdavkov, ktoré sa môžu vyskytnúť úplne mimoriadne (tými sa myslí napríklad náklad oprava vozidla, kúpa nového bojlera alebo čokoľvek iné).

Odborníci sú toho názoru, že bez hotovostného vankúša nemožno žiť. Jeho vytvorenie by malo byť jednou z našich hlavných priorít. Vďaka vytvoreniu hotovostného vankúša sa zabráni tomu, že si budeme musieť požičiavať, ak dôjde k výpadku príjmov.

Musíme však kontrolovať svoje výdavky

Aj keď sa založenia hotovostného vankúša javí ako veľmi jednoduché, nie je tomu tak. Aby mohlo vôbec dôjsť k vytvoreniu hotovostného vankúša, je dôležité najskôr evidovať všetky naše výdavky. Zistíme tak, či za niečo míňame zbytočne alebo koľko robí naše nevyhnutné výdavky.

Ako veľký hotovostný vankúš je rozumný? Rozumný hotovostné vankúš je päť až desať percent našich príjmov. Čím vyššia však bude, tým lepšie. POZOR – nemal by byť tvorený na úkor nášho života. Skrátka by sme ho nemali zväčšovať, ak vieme, že si z neho budeme musieť onedlho peniaze zase vziať.