Podnikanie

Budovanie návštevníkov na internetových stránkach

Zvýšiť návštevnosť vlastných internetových stránok nemusí byť vôbec jednoduchou záležitosťou. Nezáleží teraz na tom, či sa jedná o firemný projekt alebo internetový magazín, pre získanie zákazníkov a klientov je potrebné pritiahnuť potenciálnych záujemcov na internetové stránky. Inými slovami bez návštevnosti sa vám zákazky ani v najmenšom nepohrnú. Na druhú stranu nie je návštevnosť ako návštevnosť. Môže byť internetový projekt s niekoľkými tisíckami návštevníkov za mesiac, ale s nulovým ziskom a opačne. Na internetové stránky musíte prilákať prevažne cieľovú skupinu

Ako získať návštevníkov vo svojej cieľovej skupine?

Získať naozaj potenciálnych klientov alebo zákazníkov nie je naozaj jednoduchý proces. Ak si myslíte, že budete na sociálnych sieťach spamovať všelijaké skupiny alebo stránky, ste na omyle. Áno, týmto spôsobom získate síce nejakú návštevnosť, ale v konečnom dôsledku bezcennú, pretože sa ani jedno percento návštevníkov nepremení na platiaceho zákazníka. Ak chcete získať návštevníkov vo svojej cieľovej skupine, musíte si najskôr urobiť dôkladný strategický plán.

Budovanie návštevníkov

Ten spočíva v zameraní sa na tematicky podobné internetového projekty. Inými slovami sa dá tomuto spôsobu získavania návštevníkov hovoriť aj linkbuilding alebo budovanie spätných odkazov. V praxi to funguje tak, že si na určitých internetových stránkach zaplatíte buď to vlastný odkaz alebo umiestnite naň PR článok, ktorý bude slúžiť ako reklamný text. Tento spôsob budovania návštev má dve obrovské výhody. Jednak k vám môžu prísť ľudia priamo z daného webu, kde ste umiestnili svoju reklamu a jednak sa môžete na kľúčové slová posunúť vo výsledkoch vyhľadávania dopredu. Vždy bude záležať na tom, z akého textu odkazujete na svoj web.

Platená reklama na sociálnych sieťach

Vráťme sa k sociálnym sieťam. Sociálne siete môžu dnes prilákať veľké percento návštevníkov, ale iba v tom prípade, že si urobíte analýzu svojich zákazníkov. Ak budete vedieť, aká je vaša cieľová skupina, máte veľkú šancu na to uspieť, pretože reklama na sociálnych sieťach ponúka podrobnejšie zacielenie, kde si budete môcť zvoliť pohlavie, vek, zamestnanosť, záujmy a záľuby.