Podnikanie

Ako vám prospeje profesijné kouč?

Premýšľate nad pozitívnou zmenou vo vašom živote? Skúste sa zamyslieť nad tým, akú úlohu by vo vašom svete mohol mať profesijné kouč. Ako dokáže pomôcť jednotlivcom i skupinám?

Zamestnávateľ ocenia prínos pre seba i pre celý tím

Ste v úlohe zamestnávateľa? V tom prípade oceníte konečný výsledok práce profesionálneho kouča. Ten má za úlohu pracovať na prehĺbenie potenciálu, ktorý daný profesijné tím ponúka. Rozvoj silných stránok jednotlivých osobností vedie k väčšiu motiváciu a účasť pracovníkov na pracovnej úlohy. Dozviete sa tiež, ako lepšie riešiť problémové a konfliktné situácie, naučíte sa rozmiestniť svoj čas tak, aby bol pre vás prínosom ako profesijné, tak i osobný život.

Zamestnanec dokáže vybalansovať profesijný i osobný život

Ste v pozícii zamestnanca? V tom prípade vám osobné kouč poradí, ako si svoju pracovnú dobu, ale aj voľný čas, efektívne rozvrstviť. Spokojnosť v osobnom i pracovnom živote sa kladne odráža na našom celkovom nastavení. Profesijné kouč vám tiež načrtne, s akými situáciami sa v rámci pracovného kolektívu môžete stretnúť, a ako nepodľahnúť emóciám. Konečne sa tak dostanete za svoje osobnostné bariéry a dokážete lepšie pracovať na svojom rozvoji tak, aby ste boli spokojní.

Nezávislý pohľad

Kým pracovný tím je ovplyvnený vzájomnými vzťahmi a emóciami, profesijné kouč do podnikového prostredia vnáša svieži pohľad na situácie i vzťahy. Dokáže pracovať s príležitosťami a hrozbami, rozvíja potenciál tímu i jeho jednotlivých členov, kladie si za cieľ nájsť spôsoby, ako lepšie pracovať s časom aj motiváciou jednotlivých pracovníkov. Jedná sa o psychoterapii, ktorá je uplatňovaná priamo v praxi, v konkrétnom pracovnom prostredí, v konkrétnom tíme ľudí. Konečne sa vám tak podarí prekonať prekážky a realizovať svoje osobné aj profesijné ciele.

Vďaka pochopeniu fungovania tímu aj emócií jednotlivcov sa s profesným koučom dokážete posunúť v živote vpred. Pracovný úspech je len začiatok nové pozitívne životnej cesty.