Podnikanie

Ako správne riadiť spoločnosť?

Založiť si firmu je v dnešnej dobe záležitosť, ktorá trvá niekoľko minút. Spoločnosť si vyžaduje len nejaký nápad, základné imanie a vašu ochotu pracovať aj v noci. Nie je tak ťažké spoločnosť založiť, ale udržať ju nažive. To je, dalo by sa povedať, údel každého podnikateľa po celý život (teda počas fungovania podniku).

Spoločnosť by sa mala riadiť rozvážne a hlavne zodpovedne. Je potrebné, aby ste mali dobrý prístup k svojim zamestnancom, pretože nechcete predsa docieliť to, aby vám utekali. Je nutné, aby ste k nim boli otvorení, a oni budú potom otvorení k vám. Ak stratíte zamestnanca, ťažko sa vám bude hľadať jeho náhradník. V súčasnosti totiž ľudia radi odchádzajú do zahraničia, aby si tu našli lepšie platenú prácu. V Českej republike opäť nedostatok pracovnej sily.

Svoj podnik by ste mali riadiť podľa nasledujúcich pravidiel. Tie vám totiž zaručí to, že sa nebudete stretávať s nejasnosťami a zle odvedenými úlohy.

1. Vysvetľujte

Ak dáte svojim zamestnancom úlohy, riadne im vysvetlite a popíšte činnosť, ktorú po nich chcete. Vyvarujete sa tak kontaktu s nimi, ktoré by mohli viesť k nepríjemným hádkam a tiež často aj k finančným nápravám. Riadne im vysvetlite, čo od nich očakávate a potrebujete. Predídete tak možným chybám, ktoré by vás následne mohli stať zamestnanca, nervy i peniaze.

2. Firma je jeden celok

Konzultujte na veci ako na jeden veľký celok. Nie ste vy a firma, ale ste jeden veľký podnik, v ktorom žijete vy, vaši zamestnanci, obchodní partneri a tiež mnohokrát aj konkurenti. Musíte sa naučiť nazerať na spoločnosť ako na jednu vec a sledovať jej vyšší cieľ. Stanovte si mesačné ciele a vďaka denným cieľom ho postupne dosahujte.

3. Sledujte výsledky

Sledujte a vyhodnocujte splnené a nesplnené úlohy. Dbajte na to, aby za splnenie cieľa sa dostalo odmeny všetkým rovnako tak, aby bola poskytnutá sankcie pri nesplnení cieľa. Teóriu cukru a biča preferoval už Tomáš Baťa, a ako sa mu podarilo vybudovať podnik na celosvetovej úrovni!