Nezařazené

Ako podnikať a neprerobiť alebo umenie cenotvorby

Stanovenie správnej sadzby za produkty a služby je kľúčom kúspešnému podnikaniu. Zjednodušene sa dá povedať, že cena produktu alebo služby musí pokryť všetky náklady a byť navýšená o zisk. V skutočnosti je ale cenotvorba o niečo zložitejšia, a tak veľa firiem i podnikateľov tápe, ako si nepovedať veľa, ale ani málo.

3 spôsoby stanovenia ceny produktov a služieb

Pokiaľ predávate výsledný produkt alebo službu, máte tri možnosti, ako pri stanovení cien postupovať. Tou prvou je cena podľa nákladov, kedy výsledná cena musí pokryť variabilné aj fixné náklady. Ktomu je potrebné stanoviť čiastku, kedy nie je dosiahnutý ani zisk, ani straty, a knie pripočítať maržu.

Druhou možnosťou je stanovenie ceny podľa dopytu, teda hodnoty produktu vnímanej zákazníkom. Princípom je stanovenie vysokej ceny pri vysokej dopyte a naopak nízke ceny pri nízkej dopyte a tiež podľa prieskumu trhu odhadnúť, ako sa bude správanie kupujúcich vyvíjať.

Pokiaľ ponúkate služby či produkty porovnateľné s konkurenciou, môžete svoju cenotvorbu orientovať podľa nej. Stačí zistiť, za koľko tovaru predáva konkurencia, a predávať ho za o niečo nižšiu či vyššiu čiastku podľa vašich nákladov.

Hodinová sadzba

A čo keď pracujete hodinovo a potrebujete vytvoriť hodinovú sadzbu? Základným východiskovým bodom by pre vás mala byť minimálna hodinová sadzba, pod ktorou by ste nikdy nemali klesnúť. Ďalej zohľadnite, aké sú vaše životné náklady a aká je teda minimálna čiastka, ktorú musíte zarobiť mesačne.

Keďže všetko podnikanie nesie určité počiatočné náklady, spíšte si ich a určite si, za ako dlho ich chcete späť. Potom zahrňte aj fixné náklady, ktoré musíte platiť priebežne (napr. sociálne a zdravotné poistenie, dane). Zohľadniť by ste mali taktiež svoju kapacitu, teda koľko hodín mesačne sa môžete práci venovať aj surčitou rezervou. Tak získate predstavu o tom, koľko si musíte fakturovať, aby sa vám podnikanie vyplatilo.