Financie

Ako naučiť deti hospodáriť s peniazmi

Deti a peniaze. Kedy sa s nimi deti dostanú do styku a ako s nimi zaobchádza? Dalo by sa povedať, že deti sa s peniazmi dostávajú do styku pomerne skoro, kedy si šetrí do svojich pokladničiek. Najskôr si šetrí na domácich miláčikov alebo na hračky, ktoré im rodičia nechcú kúpiť, neskôr si začínajú šetriť na nový telefón. Mnohé deti však s peniazmi nakladať nevie, často míňa za hlúposti, ako sú sladkosti alebo podobné veci. Máloktorý rodič venuje čas tomu, aby naučil svoje dieťa hospodáriť a dobre nakladať s peniazmi. Ak sa k tomuto učeniu schyľuje, poradíme vám, ako na to. 

Peniaze tu boli, sú a budú. Ide o kľúčovú súčasť nášho života, bez ktorej by sme nemohli existovať a fungovať. Keďže sa jedná o niečo, s čím prídu do styku aj deti, je nutné ich na to pripraviť. Najlepšie urobíte, keď s finančným vzdelávaním začnete už čoskoro v ranom veku. Neskôr totiž dôjde k tomu, že deti sa v škôlkach stretnú s kamarátmi, ktorí sú na inej úrovni finančného vzdelávania, a môžu od nich „chytiť“ nepekné finančné Mores. 

Každé dieťa by si už v ranom veku malo uvedomiť, že sa z peňazí platí nielen sladkosti, ale aj všeobecne jedlo, bývanie či hračky. Na to sa nesmie pri vzdelávaní dieťaťa zabúdať, rovnako ako na nižšie uvedené body. 

1) Naučte je šetriť 

Keď sa dieťa naučí šetriť, bude mať v budúcnosti ľahšie život. Ukážte deťom, že šetrenie je dôležité. Naučte ich šetriť si do pokladničky na niečo, čo skutočne chcú. Nekupujte im všetko, čo si zmyslí, ale radšej ich ponúknite k tomu, aby si na danú vysnívanú vec našetrili. Len tak si tej veci budú viac vážiť a len tak nedôjde k zbytočnému zničeniu či strate. 

2) Platobné karty ako peniaze pre teenagerov 

Keď budú deti väčšie, treba im zaobstarať platobnú kartu, na ktorú im budete posielať peniaze jedenkrát za mesiac. Bude sa jednať o sumu skladajúci sa z cestovného na autobus, ďalej tiež skladajúci sa z ich vreckového a peňazí na obed. Deti sa zrazu budú musieť starať o to, a by im peniaze vyšli. Naučia sa hospodáriť a tiež sa naučia ovládať internetové bankovníctvo.