Financie

Aké existujú druhy finančných štipendií na vysokej škole

Ste vysokoškolským študentom a radi by ste si prišli na nejakú tú korunu navyše vďaka dostupným štipendiám? V nasledujúcom článku vám predstavíme tie najbežnejšie druhy študentských štipendií a krátko sa o nich rozpíšeme. Aj keď to u nás nefunguje ako v Spojených štátoch, kde sa na štipendiá spolieha, napriek tomu fungujú aj u nás a môžete z nich tiež vyťažiť, respektíve si tým trochu finančne prispieť do pokladničky.

Prospechové štipendium

Prospechové štipendiá udeľujú školy najlepším študentom. Ich výška sa odvíja od študijného priemeru v danom období. Obvykle sú vyplácané na niekoľkých úrovniach, pričom lepší priemer prináša samozrejme vyššiu finančnú odmenu. O toto štipendium je nutné požiadať na študijnom oddelení a postupovať podľa individuálnych podmienok jednotlivých univerzít a fakúlt.

Ubytovacie a dochádzajúce štipendiá

Tieto štipendiá sú poskytované študentom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo obce, v ktorej vykonávajú svoje štúdium. Preto, aby im bola hradená časť nákladu na dochádzanie alebo bývanie v blízkosti školy sú vyhradené prostriedky, ktoré sa líšia podľa stanovených podmienok. O tento druh štipendia je nutné požiadať na študijnom oddelení prostredníctvom vyplnenia stanovených formulárov.

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium je finančným prostriedkom dostupným pre študentov z rodín s nižšími príjmami. Dosiahnete naň v prípade, že príjem rodiny nepresahuje 1,5-násobok životného minima. O štipendium je potrebné požiadať prostredníctvom Oznámenia na účely priznania štipendia, pre ktoré je nutné zájsť na úrad práce.

Doktorandské štipendium

Posledným druhom štipendia, ktoré sme vybrali ako jedno z najčastejšie vyplácaných, je doktorandské štipendium. To je, ako už názov napovedá, určené študentom doktorandských študijných programov. Ide vlastne o určitú formu „mzdy“ za ich prácu odvádzanú na fakultách.